Trang chủ Giới thiệu Học sinh Giáo viên Thiết bị Thư viện Thi đua Tài nguyên Trang vàng Hệ thống
 
THÔNG TIN CÁC TRƯỜNG
Huyện :
THCS Quang Trung - Tứ Kỳ - 30298520
Phiên bản: TMT-QLNT: 2.9-15042014
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trần Minh Thái

Lập trình phần mềm
Điện thoại: 0969.020.969
tranminhthai@vuhuu.edu.vn
Nguyễn Mạnh Cường

Phụ trách máy chủ
Điện thoại: 0983.328.746
cuongstchd@gmail.com
Nguyễn Văn Khánh

Hỗ trợ cấp THCS
Điện thoại: 0982.076.086
nguyenvankhanh79@gmail.com
Lê Viết Thái

Hỗ trợ cấp Tiểu học
Điện thoại: 0915.526.850
lethaithanhha@gmail.com
 
STTMã trườngTên trườngMã huyệnWebsite
130000726THPT Tứ Kỳ298 http://thpttuky.haiduong.edu.vn
230000727THPT Cầu Xe298 http://thptcauxe.haiduong.edu.vn
330000728THPT Hưng Đạo298 http://thpttranhungdao.haiduong.edu.vn
430000747THPT Tứ Kỳ II298 http://thpttuky2.haiduong.edu.vn
530000A02TT KTTH-HNTứ Kỳ298
630298901TT GDTX Huyện298
730298501THCS An Thanh298 http://tk-thcsanthanh.haiduong.edu.vn
830298502THCS Bình Lãng298 http://tk-thcsbinhlang.haiduong.edu.vn
930298503THCS Cộng Lạc298 http://tk-thcsconglac.haiduong.edu.vn
1030298504THCS Dân Chủ298 http://tk-thcsdanchu.haiduong.edu.vn
1130298505THCS Đại Hợp298 http://tk-thcsdaihop.haiduong.edu.vn
1230298506THCS Đại Đồng298 http://tk-thcsdaidong.haiduong.edu.vn
1330298507THCS Đông Kỳ298 http://tk-thcsdongky.haiduong.edu.vn
1430298508THCS Hưng Đạo298 http://tk-thcshungdao.haiduong.edu.vn
1530298509THCS Hà Kỳ298 http://tk-thcshaky.haiduong.edu.vn
1630298510THCS Hà Thanh298 http://tk-thcshathanh.haiduong.edu.vn
1730298511THCS Kỳ Sơn298 http://tk-thcskyson.haiduong.edu.vn
1830298512THCS Minh Đức298 http://tk-thcsminhduc.haiduong.edu.vn
1930298513THCS Ngọc Sơn298 http://tk-thcsngocson.haiduong.edu.vn
2030298514THCS Ngọc Kỳ298 http://tk-thcsngocky.haiduong.edu.vn
2130298515THCS Nguyên Giáp298 http://tk-thcsnguyengiap.haiduong.edu.vn
2230298516THCS Phượng Kỳ298 http://tk-thcsphuongky.haiduong.edu.vn
2330298517THCS Quảng Nghiệp298 http://tk-thcsquangnghiep.haiduong.edu.vn
2430298518THCS Quang Khải298 http://tk-thcsquangkhai.haiduong.edu.vn
2530298519THCS Quang Phục298 http://tk-thcsquangphuc.haiduong.edu.vn
2630298520THCS Quang Trung298 http://tk-thcsquangtrung.haiduong.edu.vn
2730298521THCS Tân Kỳ298 http://tk-thcstanky.haiduong.edu.vn
2830298522THCS Tái Sơn298 http://tk-thcstaison.haiduong.edu.vn
2930298523THCS Tứ Kỳ298 http://tk-thcstuky.haiduong.edu.vn
3030298524THCS Tứ Xuyên298 http://tk-thcstuxuyen.haiduong.edu.vn
3130298525THCS Tiên Động298 http://tk-thcstiendong.haiduong.edu.vn
3230298526THCS Phan Bội Châu298 http://thcsphanboichau.edu.vn
3330298527THCS Văn Tố298 http://tk-thcsvanto.haiduong.edu.vn
3430298401Tiểu học An Thanh298 http://tk-thanthanh.haiduong.edu.vn
3530298402Tiểu học Bình Lãng298 http://tk-thbinhlang.haiduong.edu.vn
3630298403Tiểu học Cộng Lạc298 http://tk-thconglac.haiduong.edu.vn
3730298404Tiểu học Dân Chủ298 http://tk-thdanchu.haiduong.edu.vn
3830298405Tiểu học Đại Hợp298 http://tk-thdaihop.haiduong.edu.vn
3930298406Tiểu học Đại Đồng298 http://tk-thdaidong.haiduong.edu.vn
4030298407Tiểu học Đông Kỳ298 http://tk-thdongky.haiduong.edu.vn
4130298408Tiểu học Hưng Đạo298 http://tk-thhungdao.haiduong.edu.vn
4230298409Tiểu học Hà Kỳ298 http://tk-thhaky.haiduong.edu.vn
4330298410Tiểu học Hà Thanh298 http://tk-thhathanh.haiduong.edu.vn
4430298411Tiểu học Kỳ Sơn298 http://tk-thkyson.haiduong.edu.vn
4530298412Tiểu học Minh Đức A298 http://tk-thminhduca.haiduong.edu.vn
4630298413Tiểu học Minh Đức B298 http://tk-thminhducb.haiduong.edu.vn
4730298414Trương Tiểu học Ngọc Sơn298 http://tk-thngocson.haiduong.edu.vn
4830298415Tiểu học Ngọc Kỳ298 http://tk-thngocky.haiduong.edu.vn
4930298416Tiểu học Nguyên Giáp A298 http://tk-thnguyengiapa.haiduong.edu.vn
5030298417Tiểu học Nguyên Giáp B298 http://tk-thnguyengiapb.haiduong.edu.vn
5130298418Tiểu học Phượng Kỳ298 http://tk-thphuongky.haiduong.edu.vn
5230298419Tiểu học Quảng Nghiệp298 http://tk-thquangnghiep.haiduong.edu.vn
5330298420Tiểu học Quang Khải298 http://tk-thquangkhai.haiduong.edu.vn
5430298421Tiểu học Quang Phục298 http://tk-thquangphuc.haiduong.edu.vn
5530298422Tiểu học Quang Trung298 http://tk-thquangtrung.haiduong.edu.vn
5630298423Tiểu học Tân Kỳ298 http://tk-thtanky.haiduong.edu.vn
5730298424Tiểu học Tái Sơn298 http://tk-thtaison.haiduong.edu.vn
5830298425Tiểu học Tây Kỳ298 http://tk-thtanky.haiduong.edu.vn
5930298426Tiểu học Tứ Kỳ298 http://tk-ththitrantuky.haiduong.edu.vn
6030298427Tiểu học Tứ Xuyên298 http://tk-thtuxuyen.haiduong.edu.vn
6130298428Tiểu học Tiên Động298 http://tk-thtiendong.haiduong.edu.vn
6230298429Trương Tiểu học Văn Tố298 http://tk-thvanto.haiduong.edu.vn
6330298301Mầm non An Thanh298
6430298302Mầm non Bình Lãng298
6530298303Mầm non Cộng Lạc298
6630298304Mầm non Dân Chủ298
6730298305Mầm non Đại Hợp298
6830298306Mầm non Đại Đồng298
6930298307Mầm non Đông Kỳ298
7030298308Mầm non Hưng Đạo298
7130298309Mầm non Hà Kỳ298
7230298310Mầm non Hà Thanh298
7330298311Mầm non Kỳ Sơn298
7430298312Mầm non Minh Đức298
7530298313Mầm non Ngọc Sơn298
7630298314Mầm non Ngọc Kỳ298
7730298315Mầm non Nguyên Giáp298
7830298316Mầm non Phượng Kỳ298
7930298317Mầm non Quảng Nghiệp298
8030298318Mầm non Quang Khải298
8130298319Mầm non Quang Phục298
8230298320Mầm non Quang Trung298
8330298321Mầm non Tân Kỳ298
8430298322Mầm non Tái Sơn298
8530298323Mầm non Tây Kỳ298
8630298324Mầm non Tứ Kỳ298
8730298325Mầm non Tứ Xuyên298
8830298326Mầm non Tiên Động298
8930298327Mầm non Văn Tố298
9030298328Mầm non Hoa Sen298
9130298329Mầm non Minh Đức B298
 
Bản quyền thuộc về trường Trung học cơ sở Quang Trung
Địa chỉ: Xã Quang Trung, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương - Điện thoại 03203749263 - Email: thcsquangtrung.tuky@gmail.com
Hiệu trưởng: Nguyễn Hữu Điệp